SPONSORING

Zapraszamy firmy chętne do współpracy z K.S. "Gwardia" Tychy. Klub proponuje współpracę na rok kalendarzowy na zasadach ustalonych w drodze negocjacji. Serdecznie zapraszamy do wsparcia działalności naszego klubu! Wszystkim naszym dotychczasowym partnerom serdecznie dziękujemy za pomoc oraz wsparcie. Jednocześnie polecamy usługi poniższych firm, które czynnie wspierają naszą działalność sportową.

Jak możesz pomóc?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każda osoba fizyczna oraz prawna może przekazać darowiznę finansową lub rzeczową na rzecz organizacji działającej społecznie. Osoby fizyczne przekazujące darowiznę mogą od podstawy opodatkowania odliczyć kwotę nie wyższą niż 6% uzyskanego dochodu. W przypadku osób prawnych limit ten wynosi 10%. Ponadto klub sportowy może zawrzeć z daną firmą umowę sponsorską, zawierającą szczegółowy plan promocji marki poprzez działalność sportową. Wspierając nasz klub, możesz być pewien, że wspierasz marzenia przyszłych mistrzów!


Go to top