JUDO KIDS

KIDS (5-11 lat) to nasz flagowy program szkolenia dzieci rozpoczynających przygodę ze sportem. Program jest podzielony na dwa poziomy w zależności od wieku oraz posiadanych umiejętności. Zajęcia dla dzieci młodszych na poziomie Kids 1 (K-1) przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-6/7* lat. Treningi mają formę zabaw ruchowych, rozwijających ogólną sprawność fizyczną. W trakcie zajęć dzieci poznają ćwiczenia naśladujące ruchy zwierząt, w które skrycie wzmacniają maluchy. Ponadto młodzi adepci judo uczą się poprawnego upadania, a także przerabiają wiele podstawowych figur gimnastycznych (pierwszy rok obejmuje naukę gimnastyki w szerszym zakresie niż program W-F szkoły podstawowej). Każdy trening uzupełniają gry i zabawy poprawiające koordynację dzieci (np. tory przeszkód), ich szybkość (wyścigi rzędów) i spryt (zabawy z rywalizacją). To właśnie poprzez zabawę dzieci równomiernie rozwijają wszystkie cechy motoryczne, a ćwiczenia zachęcają je do dalszych treningów.

Dzieci starsze (wiek 7/8-11* lat) kwalifikowane na poziom wyższy Kids 2 (K-2), w I semestrze przechodzą rozszerzony kurs podstawowy (zakres K-1) obejmujący dodatkowo zaawansowane figury gimnastyczne (z wyskoku) oraz trudniejsze formy upadania np. przez przeszkody. Dzieci rozpoczynają również ćwiczyć akrobatykę począwszy od podstawowych figur. Drugi semestr inauguruje wręczenie pierwszej judogi (strój do judo), które jest dla dzieci stosunkowo emocjonujące. Treningi wprowadzają podział nauki technik na stójkę oraz parter. Do zakończenia II semestru dzieci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw poruszania się, przyjmowania postaw obronnych oraz uczą się zasad rzucania. Treningi w parterze obejmują naukę podstawowych technik obezwładniania osób (trzymania), a także bezpiecznych rzutów z pozycji klęku. Dodatkowo zawodnicy uczą się podstawowych zwrotów w jęz. japońskim, poznają historię i etykietę judo. Wiedza oraz umiejętności weryfikowane są na egzaminie na pierwszy stopień szkoleniowy 6 kyu (biały pas). Pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikuje dziecko do awansu na poziom JUNIOR. Informacje naborowe TUTAJ.
* 7-latki kwalifikujemy na dany poziom po ocenie sprawności dziecka.

 


Go to top