Cennik

 

Składki członkowskie w naszym klubie sportowym są jedną z tych rzeczy, które odróżniają nas od komercyjnych klubów sportowych, które swoją działalność opierają głównie na działalności gospodarczej. Nasz klub sportowy działa w oparciu przepisy stowarzyszenia, dlatego naszym głównym celem jest szkolenie sportowców i propagowanie sportu. Każdy, kto dokonuje opłaty członkowskiej ma rzeczywisty wkład w rozwój naszego klubu. Składki są wykorzystywane tylko na działalność klubu (koszty najmu hali, rachunki, opłaty startowe, upominki, organizacja, wynagrodzenia trenerów itp.).FUNNY JUDO - składka płatna na recepcji FIT-SPOT. Cennik nie jest powiązany ze składkami członkowskimi (zniżki wg cennika siłowni). Dostępne są opcje kart bonifikatowych (np. Multisport itp.)


KIDS + JUNIOR - obowiązuje składka miesięczna dla członków klubu płatna do 15-go każdego miesiąca na konto klubu. Składka podstawowa (wraz ze zniżkami) obowiązuje w okresie 01.09-30.06. Składka postojowa (wakacyjna) obowiązuje w okresie 1.07-31.08 (kwota na 1 osobę).


JUDO MASTERS + CRS - obowiązuje składka miesięczna zależna od liczby wybranych zajęć tygodniowo na które uczęszczasz (składka 100 zł = karnet OPEN, składka 80 zł = 1 trening tygodniowo tj. 4 treningi / m-c). WAŻNE! Członków rodziny obejmują zniżki rodzinne zgodnie z wykazem dla grup KIDS + JUNIOR.

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PŁATNE NA KONTO DO 15-GO KAŻDEGO M-CA

(opłaty prosimy dokonywać w danym miesiącu)


PL 26 1050 1399 1000 0090 3122 4968


W tytule: MM.RRRR – Imię i nazwisko uczestnika

(np. 09.2017 Jan Kowalski)

 

 

UWAGA! Klub oferuje jeden trening próbny (bezpłatnie) dla nowych członków zgłaszających się na zajęcia. W przypadku akceptacji postanowień umowy Członek klubu/Opiekun zobowiązany jest do opłaty składki członkowiej za każdy miesiąc (dotyczy również miesiąca rozpoczęcia członkostwa) bez względu na ilość zajęć, w których brał/dziecko brało udział. W przypadku przewlekłej choroby/kontuzji, członka klubu można zwolnić z opłaty składki członkowskiej na pisemny wniosek Członka/Opiekuna - jednak nie więcej niż dwa miesiące w roku. Wnioski rozpatruje Zarząd klubu.