O JU-JITSU
Ju-jitsu powstało jako pierwsza sztuka walki wojennej w średniowiecznej Azji. Jej nazwa tłumaczona jest jako „sztuka ustępowania, naginania”. To właśnie z ju-jitsu rozwinęły się inne sztuki walki, takie jak judo, aikido czy karate. Obserwując w/w sztuki walki możemy wyróżnić wiele technik, które zostały zapożyczone z ju-jitsu przez twórców późniejszych systemów walki. Najwcześniejsze wzmianki historyczne o powstaniu ju-jitsu pochodzą z 720 roku z zapisu w kronice „Nihon-shoki”, która była zapisem historii wczesnej Japonii. W kronice tej zapisana była wzmianka o turnieju z 230 roku p.n.e., podczas którego niejaki Nomi-no-Sukune w finale turnieju zapaśniczego silnym kopnięciem złamał swojemu przeciwnikowi żebro, co zachęciło go do dalszego stosowania kopnięć. Dzięki temu wygrał ostatecznie cały turniej. Turniej ten dał początek japońskiej sztuce walki jaką jest sumo oraz yawara, która jest pierwotną formą ju-jitsu. Historia Japonii obfita była we wojny oraz konflikty, zwłaszcza od XII do XVI wieku, co miało znaczący wpływ na rozwój wielu odłamów sztuki walki bojowej zwanej ówcześnie bu-jitsu (jap. sztuki wojenne). Do tej sztuki walki zaliczano umiejętności władania mieczem, łukiem oraz wieloma broniami wytwarzanymi w zależności od regionu pochodzenia stylu. Jednak jak rozmaicie w Japonii powstawały style walki z użyciem broni, w przypadku gdy samuraj tracił swój miecz, musiał walczyć nieuzbrojony. Właśnie na potrzeby takich sytuacji narodziła się potrzeba opracowania systemu walki wręcz przeciwko uzbrojonemu przeciwnikowi. Tak narodził się system, który zebrał znane wcześniej techniki w jeden spójny styl walki nazwany później ju-jitsu. W toku rozwoju ju-jitsu, powstawały kolejne szkoły, które czerpały wiedzę i techniki zawarte w tej sztuce walki. Szkoły te jednak miały własny kodeks, etykę  czy historię w związku z czym na fundamentach starej szkoły ju-jitsu powstawały nowe sztuki walki, specjalizujące określone techniki i łącząc je w odrębny system walki. Tak powstały szkoły karate, aikido, taekwondo oraz judo, które charakteryzowały odmienne style walki.

Go to top