CENNIK

Składki członkowskie w naszym klubie sportowym są jedną z tych rzeczy, które odróżniają nas od komercyjnych klubów sportowych, które swoją działalność opierają głównie na działalności gospodarczej. Nasz klub sportowy działa w oparciu przepisy stowarzyszenia, dlatego naszym głównym celem jest szkolenie sportowców i propagowanie sportu. Każdy, kto dokonuje opłaty członkowskiej ma rzeczywisty wkład w rozwój naszego klubu. Składki są wykorzystywane tylko na działalność klubu (koszty najmu hali, rachunki, opłaty startowe, upominki, organizacja, wynagrodzenia trenerów itp.).

 


Na wszystkie zajęcia obowiązuje jednolita składka miesięczna dla członków klubu płatna do 15-go każdego miesiąca na konto klubu (klub nie rozlicza obecności na zajęciach). Jeżeli do klubu uczęszcza więcej niż jedna osoba z rodziny (rodzice + dzieci), każda kolejna osoba otrzymuje zniżkę zgodnie z cennikiem.

UWAGA! Osoby uczęszczające na DWA projekty (np. CROSS + FIT MAMA, CROSS + MASTERS) opłacają składkę podstawową bez zniżki (100 zł przy 2 osobach / 80 zł przy 3 osobach).

PROMOCJA! Czwarta osoba z rodziny - GRATIS! Składka podstawowa (wraz ze zniżkami) obowiązuje w okresie 01.09-30.06 i obowiązue wszystkich członków jednej rodziny. Składka postojowa (wakacyjna) obowiązuje członków klubu w okresie 1.07-31.08 (kwota na 1 osobę bez zniżek).

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PŁATNE NA KONTO DO 15-GO KAŻDEGO M-CA

(opłaty prosimy dokonywać w danym miesiącu)

 

PL 26 1050 1399 1000 0090 3122 4968

 

W tytule: Imię i nazwisko uczestnika. Miesiąc. Rok.

(np. Jan Kowalski. Wrzesień 2019)

 

 

UWAGA! Klub oferuje jeden trening próbny (bezpłatnie) dla nowych członków zgłaszających się na zajęcia. W przypadku akceptacji postanowień umowy Członek klubu/Opiekun zobowiązany jest do opłaty składki członkowiej za każdy miesiąc (dotyczy również miesiąca rozpoczęcia członkostwa) bez względu na ilość zajęć, w których brał/dziecko brało udział. W przypadku przewlekłej choroby/kontuzji, członka klubu można zwolnić z opłaty składki członkowskiej na pisemny wniosek Członka/Opiekuna - jednak nie więcej niż dwa miesiące w roku. Wnioski rozpatruje Zarząd klubu.. 

Go to top