CENNIK

Gwardia Tychy jest stowarzyszeniem sportowym (organizacją pozarządową), której działalność oparta jest o składki członkowskie. Składki odróżniają nas od komercyjnych klubów sportowych, które swoją działalność opierają głównie na świadczeniu usług. Głównym celem Klubu jest promocja sportu, wychowywanie przez sport, a także szkolenie wyczynowych zawodników. Każdy, kto dokonuje opłaty członkowskiej ma rzeczywisty wkład w rozwój naszego klubu, gdyż składki wykorzystywane są na działalność statutową taką jak: wynajem obiektów, opłaty rachunków, wynagrodzenia trenerów, upominki okolicznościowe itp. Poniżej prezentujemy Państwu Cennik składek członkowskich / składek uczestnictwa oraz innych opłat. Klub prowadzi politykę prorodzinną, dlatego warto zwrócić uwagę na zniżki rodzinne, które obowiązują członków danej rodziny na każdym programie. Szczegółowy opis znajduje się pod infografiką.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PŁATNE NA KONTO DO 15-GO KAŻDEGO M-CA

(opłaty prosimy dokonywać w danym miesiącu osobno na każdego członka Klubu)

 

PL 26 1050 1399 1000 0090 3122 4968

 

W tytule: IMIĘ, NAZWISKO, MIESIĄC, ROK
(np. JAN KOWALSKI, STYCZEŃ 2020).

 

LEGENDA:
1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA - jest opłatą stałą, płatną do 15-go dnia każdego miesiąca.
2.
Wszystkie składki członkowskie należy uiszczać osobno (czyt. za każdą osobę). To samo dotyczy opłat dodatkowych takich jak ubezpieczenie sportowe, zakupy w sklepie online.
3. UBEZPIECZENIE SPORTOWE
(dotyczy jedynie zajęć judo) - płatne jeden raz w roku (cyklicznie) w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy.
4.
SKŁADKA WAKACYJNA (dotyczy jedynie zajęć judo) - płatna jednorazowo w okresie 1.07-31.08 (kwota na jedną osobę bez zniżek).
5. SKŁADKA SPECJALNA (dotyczy jedynie zajęć judo) - obowiązuje w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych / prowadzenia zajęć w formie zdalnej (kwota na jedną osobę bez zniżek). W sprawach wyjątkowych Klub rozpatruje wnioski dot. obniżenia wysokości składki. W tym okresie Uczestnicy zajęć są zwolnieni lub uiszczają składki w dowolnej kwocie.
6. ZNIŻKI RODZINNE -
składki członkowskie / uczestnictwa wzajemnie się uzupełniają. Oznacza to, że niezależnie od programu wszyscy członkowie rodziny mogą liczyć na zniżki składek. Klub zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa składki członkowskiej judo (w przypadku gdy rodzic dołączy na zajęcia sportowe).  Czwarta osoba z rodziny - GRATIS!
7. CZŁONEK UPRZYWILEJOWANY - osoba powyżej 60 roku życia w objęta najniższą składką (w wysokości 60 złotych).

  

UWAGA! Klub oferuje jeden trening próbny (bezpłatnie) dla nowych członków zgłaszających się na zajęcia. W przypadku akceptacji postanowień umowy Członek klubu/Opiekun zobowiązany jest do opłaty składki członkowiej za każdy miesiąc, w którym obowiązuje umowa (dotyczy również miesiąca rozpoczęcia członkostwa) bez względu na ilość zajęć, w których brał/dziecko brało udział. W przypadku przewlekłej choroby/kontuzji, członka klubu można zwolnić z opłaty składki członkowskiej na pisemny wniosek Członka/Opiekuna - jednak nie więcej niż dwa miesiące w roku. Wnioski rozpatruje Zarząd klubu.

Go to top