UBEZPIECZENIE SPORTOWE 2021-22

23/08/2021, 15:12
UBEZPIECZENIE SPORTOWE 2021-22

Informujemy, iż klub otrzymał polisę ubezpieczeniową ważną w okresie 1.09.21-31.08.22. Składka ubezpieczenia jest wynosi 35 zł/os. Obowiązkowym ubezpieczeniem objęci są zawodnicy grup Junior 1-3. Opłaty prosimy wnosić na konto klubu z dopiskiem: "Imię, Nazwisko Ubezpieczenie sportowe 21". Prosimy nie łączyć opłaty ze składką członkowską.

Pozostałe osoby również mogą zostać objęte ubezpieczeniem po wniesieniu opłaty na konto Klubu. Zawodnicy posiadający własne ubezpieczenie, proszeni są o przesłanie informacji do naszego biura (gwardia.tychy@gmail.com)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - OWU_NNW_Grupowe_2019_KP_klauzula_informacyjna.pdf

Go to top