EGZAMINY

Wymogi egzaminacyjne 

Wykaz stopni szkoleniowych

 

Każdy adept judo w toku uprawiania sportu poznaje nowe techniki o różnym stopniu zaawansowania. W naszym klubie obowiązuje podział na grupy zaawansowania, którym przypisane są określone techniki obowiązujące do egzaminów na wyższe stopnie. W tej zakładce możesz sprawdzić jakie techniki wymagane są na kolejne stopnie judo. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Judo wszystkich adeptów judo obowiązują wymagania techniczne, czasowe oraz sportowe (zawodnicy). Wkrótce do każdego opisu załączymy materiał wideo.

 

Najbliższe egzaminy: 25-30 CZERWIEC 2018

 

W judo wyróżnia się stopnie uczniowskie oraz stopnie mistrzowskie.

 

Stopnie uczniowskie

6 kyu - pas biały
5 kyu - pas żółty
4 kyu - pas pomarańczowy
3 kyu - pas zielony
2 kyu - pas niebieski
1 kyu - pas brązowy

 

Stopnie mistrzowskie

1- 5 dan - pas czarny
6-8 dan - pas biało-czerwony
9-10 dan - pas czerwony

 

Podział technik judo

UKEMI - pady
Koho-ukemi – pad w tył
Yoko–ukemi – pad w bok
Mae-ukemi – pad w przód

Zempo-kaiten-ukemi – pad w przód z przewrotem

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) Tachi-waza – rzuty ze stania:
Te-waza – rzuty ręczne
Koshi-waza– rzuty biodrowe
Ashi-waza – rzuty nożne

b) Sutemi-waza – rzuty poświęcenia:
Ma-sutemi-waza – rzuty poświęcenia na wprost
Yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok

 

KATAME-WAZA – chwyty

a) Osae-komi-waza - trzymania
b) Shime-waza - duszenia
c) Kansetsu-waza - dźwignie

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 

6 KYU PAS BIAŁY

 

Na egzaminie wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu historii judo (założyciel, rok powstania pierwszej szkoły, geneza judo). Uczeń zobowiązany jest także znać zasady judo, pojęcia: uke, tori, liczebniki 1-10 w języku japońskim oraz nazwy poznanych technik. Ponadto należy umieć poprawnie składać judogi oraz zawiązać pas.

 

Liczebniki
1- ichi (icz)
2- ni (ni)
3- san (san)
4- shi (szi)
5- go (go)
6- roku (roku)
7- shichi (siczi)
8- hachi (haczi)
9- kyu (kju)
10- ju (dżiu)

 

Podstawowe pojęcia

Tori – osoba wykonująca technikę
Uke – osoba, na której wykonuje się technikę
Dojo – miejsce ćwiczeń (sala)
Judogi – strój do judo
Judoka – ćwiczący judo
Rei – ukłon
Tatami – mata (tradycyjny ryżowy materac)
Osaekomi – trzymanie
Toketa – koniec trzymania
Hajime – zaczynamy
Mate – stop
Sore Made - koniec


Rei-ho – sposoby ukłonów

Tachi-rei - ukłon na stojąco

Za-rei - ukłon w klęku


Shizen - postawy

Shizen-tai – postawa naturalna

Jigo-tai – postawa obronna

 

Tai-sabaki – kontrola ciała (podczas poruszania się na macie)

 

Shin-tai - poruszanie się po macie

Tsugi-ashi - krok dostawny (w przód, bok, tył)

Ayumi-ashi - krok przestawny (w przód i tył)

 

Ukemi - sposoby bezpiecznego upadania

Koho-ukemi – pad w tył
Yoko–ukemi – pad w bok
Mae-ukemi – pad w przód

Zempo-kaiten-ukemi – pad w przód z przewrotem

 

Kumi-kata - uchwyt
Happo-no-kuzushi – wychylenia (w czterech kierunkach)

Trzy fazy rzutu - kuzushi (wychylenie), tsukuri (wejście), kake (rzut).

 

5 KYU PAS ŻÓŁTY

 

Kryterium czasowe: udział w minimum 50 treningach od uzyskania 6 KYU.

Wymagania techniczne:

 

NAGE-WAZA – rzuty
a) Ashi-waza – rzuty nożne
O-soto-gari - duże zewnętrzne podcięcie

Ko-soto-gari - małe zewnętrzne podcięcie

O-uchi-gari – duże wewnętrzne podcięcie
Ko-uchi-gari - małe podcięcie wewnętrzne
Deashi-barai - zagarnięcie nogi wykrocznej

b) Koshi-waza – rzuty biodrowe
O-goshi – rzut przez pełne biodro (dosł. duże biodro)

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza (kontrrzuty) oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

 

KATAME WAZA - chwyty
Osae-komi-waza - trzymania
Hon-kesa-gatame – podstawowe trzymanie opasujące
Yoko-shiho-gatame - boczne trzymanie czworoboczne

Tate-shiho-gatame – podłużne trzymanie czworoboczne
Kami-shiho-gatame - odgórne trzymanie czworoboczne

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.

 

4 KYU PAS POMARAŃCZOWY

 

Kryterium czasowe: udział w minimum 70 treningach od uzyskania 5 KYU.

Wymagania techniczne:


NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne
Okuri-ashi-barai - podcięcie przesuwanej nogi

Sasae-tsurikomi-ashi – rzut poprzez zablokowanie stawu skokowego

b) te-waza – rzuty ręczne

Tai-otoshi – rzut przez obniżenie ciała (dosł. upuszczenie ciała)

Ippon seoi-nage - rzut przez plecy

c) koshi-waza – rzuty biodrowe
Uki-goshi – rzut „płynnego" biodra; rzut przez niepełne biodro
Tsuri-goshi – uniesienie biodrem
Harai goshi – zagarnięcie biodrem

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

 

KATAME WAZA - chwyty

a) Osae-komi-waza - trzymania
Kuzure-kesa-gatame - odmiana trzymania opasującego

Kuzure-yoko-shiho-gatame - „łamane" boczne trzymanie czworoboczne

Kuzure tate-shiho-gatame – „łamane" podłużne trzymanie czworoboczne

Kuzure-kami-shiho-gatame – „łamane" odgórne trzymanie czworoboczne

Kata-gatame – trzymanie barkowe

Mune-gatame - trzymanie piersiowe

b) Kansetsu-waza - dźwignie
Ude-hishigi-juji-gatame – dźwignia krzyżowa na ramię

Ude-garami – dźwignia poprzez „klucz"; wykręcanie ramienia

c) Shime-waza - duszenia
Hadaka jime – gołe duszenie

Ushiro-jime - odwrotne duszenie

Okuri-eri-jime – duszenie przesuwanym kołnierzem

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.

 

3 KYU PAS ZIELONY


Kryterium sportowe (do egzaminu na stopień 3 KYU może przystąpić zawodnik który zdobył 10 pkt za zwycięstwa w zawodach WZJudo, PZJudo, EJU, IJF, gdzie jedna zwycięska walka to jeden punkt. Po upływie minimum roku od daty uzyskania poprzedniego stopnia. Bez spełnienia kryterium sportowego po upływie dwóch lat od egzaminu na 4 KYU i po uzyskaniu rekomendacji licencjonowanego trenera.

Wymagania techniczne:

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne
Uchi-mata - podcięcie udem od wewnątrz
Ashi-guruma – „nożne koło"; rzut przez uniesienie nogą

b) te-waza – rzuty ręczne

Uki-otoshi – „płynne" opuszczenie

c) koshi-waza – rzuty biodrowe
Ushiro-goshi – „odwrotne" biodro

d) ma-sutemi-waza - rzuty poświęcenia na wprost
Tomoe-nage – rzut po kole

e) yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok
Sukui-nage – rzut „szuflowy"

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

 

KATAME WAZA - chwyty
a) shime-waza - duszenia
Nami-juji-jime - naturalne duszenie krzyżowe
Gyaku-juji-jime - odwrotne duszenie krzyżowe
Kata-juji-jime – duszenie duszenie pół-krzyżowe
Tsukkomi-jime - duszenie poprzez pchnięcie
Sankaku-jime – duszenie „trójkątne"

b) kansetsu-waza - dźwignie
Ude-hishigi-ude-gatame – dźwignia ramieniem
Ude-hishigi-hiza-gatame – dźwignia kolanem
Ude-hishigi-waki-gatame – dźwignia pod pachą

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.


2 KYU PAS NIEBIESKI

 

Kryterium sportowe (do egzaminu na stopień 2 KYU może przystąpić zawodnik który zdobył 10 pkt za zwycięstwa w zawodach WZJudo, PZJudo, EJU, IJF, gdzie jedna zwycięska walka to jeden punkt. Po upływie minimum roku od daty uzyskania poprzedniego stopnia. Bez spełnienia kryterium sportowego po upływie dwóch lat od egzaminu na 3 KYU i po uzyskaniu rekomendacji licencjonowanego trenera.

Wymagania techniczne:

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne
Ko-soto-gake – małe zewnętrzne zahaczenie

Hiza-guruma – rzut przez zablokowanie kolana (dosł. „kolanowe" koło)
Harai-tsurikomi-ashi – zagarnięcie nogą z ciągnięciem i unoszeniem

b) koshi-waza – rzuty biodrowe
Koshi-guruma – „biodrowe koło"

Sode-tsurikomi-goshi - rzut biodrowy z ciągnięciem za rękawy

c) ma-sutemi-waza - rzuty poświęcenia na wprost
Sumi-gaeshi – rzut kątowy

d) yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok

Tani-otoshi –opuszczenie w dolinę"
Yoko-otoshi – boczne opuszczenie

Yoko-guruma – „boczne koło"

Yoko-wakare – boczne rozdzielenie

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.


KATAME WAZA - chwyty
a) shime-waza - duszenia
Ryo-te-jime – duszenie dwoma rękami
Kata-te-jime – duszenie jedna ręką
Sode-guruma-jime – duszenie kołowe rękawem

b) kansetsu-waza - dźwignie
Ude-hishigi-hara-gatame – dźwignia brzuchem
Ude-hishigi-ashi-gatame – dźwignia nogą
Ude-hishigi-sankaku-gatame – dźwignia „trójkątna"
Ude-hishigi-te-gatame – dźwignia ręką
Ashi-garami – dźwignia zaplecionymi nogami


Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.


1 KYU PAS BRĄZOWY

 

Kryterium sportowe (do egzaminu na stopień 1 KYU może przystąpić zawodnik który zdobył 10 pkt za zwycięstwa w zawodach WZJudo, PZJudo, EJU, IJF, gdzie jedna zwycięska walka to jeden punkt. Po upływie minimum roku od daty uzyskania poprzedniego stopnia. Bez spełnienia kryterium sportowego po upływie dwóch lat od egzaminu na 2 KYU i po uzyskaniu rekomendacji licencjonowanego trenera.

Wymagania techniczne:

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne
O-soto-guruma – wielkie zewnętrzne koło

b) te-waza – rzuty ręczne
Sumi-otoshi – opuszczenie w kąt

Kata-guruma – „barkowe koło"

c) koshi-waza – rzuty biodrowe
Utsuri-goshi – zmiana biodra

c) ma-sutemi-waza - rzuty poświęcenia na wprost
Ura-nage – rzut do tyłu

d) yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok
Uki-waza – „płynny" rzut
Soto-makikomi – zewnętrzne rolowanie
Yoko-gake – boczne zahaczenie

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

 

KATAME WAZA - chwyty
a) shime-waza - duszenia

Kataha jime - jednostronne duszenie skrzydłowe

  Koshi jime - duszenie biodrem
  b) osae-komi-waza - trzymania
    Kami sankaku gatame - odgórne trzymanie trójkątne
    Tate sankaku gatame - podłóżne trzymanie trójkątne
   Yoko sankaku gatame - boczne trzymanie trójkątne

c) kansetsu-waza - dźwignie

Kesa garami - klucz nogą w siadzie

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.